Kontynuując akceptujesz naszą politykę prywatności. Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów dot. polityki prywatności w naszym sklepie kliknij tutaj - Polityka prywatności.
Artykuły

Montaż haka holowniczego


Montaż haka holowniczego wraz z wiązką jest stosunkowo prostą czynnością, na którą należy przeznaczyć od jednej do trzech godzin. Powinien się on odbywać zgodnie z zaleceniami producenta ujętymi w instrukcji montażu lub na rysunku montażowym. W zależności od rodzaju samochodu i haka holowniczego najczęściej wymagany jest demontaż tylnego zderzaka. W większości modeli w tylnym zderzaku znajduje się belka, którą zastępuje belka haka holowniczego. Hak holowniczy składa się najczęściej z belki, ramion przykręcanych lub przyspawanych do belki oraz kuli haka holowniczego.

Ramiona haka holowniczego są najczęściej mocowane do podłużnic samochodu. Najczęściej są wsuwane lub montowane od spodu. Do mocowania ramion haka wykorzystuje się otwory technologicznie do tego przeznaczone lub należy je wykonać w oznaczonych punktach technologicznych. Można również spotkać rozwiązania, gdzie nie ma ani otworów, ani punktów – w takich sytuacjach należy wykonać otwory zgodnie z zalecaniami z instrukcji haka.

Z reguły ramiona haka holowniczego są montowane jako pierwsze elementy. Należy pamiętać o tym, aby nie przykręcać mocno ramion, dopóki nie zostaną zamontowane inne elementy, w szczególności belka. Po zamontowaniu belki haka do ramion, należy ustawić belkę w ostatecznej pozycji wykorzystując do tego luz na nieskręconych jeszcze śrubach. Po wykonaniu tej czynności należy skręcić wszystkie połączenia gwintowe z podanym przez producenta momentem skręcającym. Na tym etapie montażu najłatwiej, jest podłączyć wiązkę elektryczną. Jak to zrobić dowiesz się w osobnym artykule. Po podłączeniu wiązki można przystąpić do przykręcenia kuli haka wraz z uchwytem gniazda elektrycznego i zamontowania elementów, których demontaż był niezbędny do zamontowania haka, tj. zderzak, koło zapasowe lub inne.

jak zamontować hak holowniczy

Jeśli wymagane jest podcięcie zderzaka, najlepiej jest to robić zanim będzie przykręcona kula haka. Istotne jest to, że wycinanie zderzaka najwygodniej przeprowadzić w kilka etapach.

Jeśli nie jesteś pewien jak zamontować hak w Twoim samochodzie i nigdy tego nie robiłeś, polecamy zlecić tą czynność wykwalifikowanemu warsztatowi.